3 วิธี ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง ไม่ให้เกิดความยุ่งยากอีกต่อไป

3 วิธี ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง ไม่ให้เกิดความยุ่งยากอีกต่อไป

3 วิธี ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง ไม่ให้เกิดความยุ่งยากอีกต่อไป

            รถมือสอง” คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีรถ ด้วยราคาที่ถูกกว่ารถมือหนึ่งป้ายแดง แต่อาจได้รถที่มีสมรรถนะต่าง ๆ ดีกว่า ทั้งยังเหมาะกับนำมาขับขี่ใช้งานอบ่างสมบุกสมบันมากกว่า มีความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

ประกอบกับการขอสินเชื่อรถยนต์มือสองในทุกวันนี้ ก็ง่ายดายยิ่งกว่าเมื่อก่อน ที่มีความยุ่งยาก วุ่นวาย ในหลายเรื่อง ไหนจะต้องมาคอยติดต่อกับคนขาย, นัดทำสัญญา, โอนเล่ม, พร้อมด้วยขั้นตอนอีกมากมาย ซึ่งปัญหาที่เคยเจอมานี้จะหมดไป เพียงทำตามวิธีดังต่อไปนี้

1.ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง สภาพโดยรวมต้องโอเค

ถึงแม้เป็นรถมือสองรุ่นเดียวกัน แต่ต่างคัน สภาพย่อมต่างกันไปด้วย ดังนั้น หากมีความรู้เรื่องการดูรถมือสองไม่ดีพอ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรถมือสองโดยตรง มาช่วยดูรถคันที่ต้องการไว้ เมื่อได้รถคันที่ถูกใจเสร็จเรียบร้อย ลำดับต่อมาคือ ให้ต่อรองกับคนขาย จนกว่าจะได้ราคาที่ตนเองพึงพอใจ

ทั้งนี้ ก่อนขอสินเชื่อจากธนาคาร ควรพิจารณาถึงความสามารถการจ่ายชำระค่างวดด้วย ว่ามีกำลังผ่อนส่งต่อเดือนได้ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ พร้อมกับต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ตามมาควบคู่ไปด้วย เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าบำรุงรักษา, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของรายรับต่อเดือน

2.ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม

สำหรับเอกสารที่จำเป็น ต่อการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง มีดังต่อไปนี้

2.1 สำหรับบุคคลธรรมดา

-บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

-ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

-สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองที่แสดงรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน

-สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์,ประจำ,กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

-แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน

2.2 สำหรับเจ้าของกิจการ,นิติบุคคล

-หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด จำนวน 2 ชุด

-ภพ. 20

-สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)

-สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของบริษัทจำกัด

-สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

-สำเนางบการเงิน หรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์,ประจำ,กระแสรายวัน, ย้อนหลัง 6 เดือน

-เอกสารรายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)

-บัญชีรายชื่อของผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสองได้ทันที

ปกติแล้ว ธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ เป็นระยะเวลาอยู่ที่ 3-7 วัน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก็แค่รอให้ขั้นตอนการโอนรถของผู้ขาย ไปยังไฟแนนซ์เสร็จสิ้น เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ผู้ซื้อก็สามารถนำรถไปขับขี่ใช้งานได้ทันที.