ไฟแนนซ์แต่ละประเภท

ไฟแนนซ์

 

การจัดไฟแนนซ์แต่ละประเภท

          ปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจและปัจจัยรอบด้านมีส่วนให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความต้องการในการใช้บริการจัดไฟแนนซ์กันเป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสดีสำหรับกลุ่มนักธุรกิจ ที่หันมาสนใจและใช้ช่องทางนี้เพื่อก่อตั้งบริษัทหน้าใหม่ขึ้นมาหลากหลายบริษัท แต่จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องกฎเกณฑ์ของการให้บริการตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทในการจัดไฟแนนซ์ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้ดังนี้
* ซื้อรถกับบริษัทเจ้าของรถมือหนึ่ง วิธีจัดไฟแนนซ์โดยตรงกับบริษัทที่เป็นเจ้าของรถมือหนึ่งยี่ห้อต่างๆที่คล้ายกับการเช่าซื้อ หรือว่าจะซื้อผ่านตัวแทนของบริษัทรถมือหนึ่งก็มีค่าเท่ากัน เพราะนี่คือการทำการตลาดเพื่อเน้นการส่งเสริมการขายของบริษัทรถมือหนึ่งซึ่งให้ผลตอบรับอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
* ซื้อรถกับบริษัทขายรถมือสอง ในการจัดไฟแนนซ์เพื่อซื้อรถมือสองนั้น ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับคนไทย เนื่องจากมีราคาเหมาะสมเพียงพอที่จะซื้อไว้ครอบครอง ไม่ว่าจะป็นการซื้อรถผ่านบริษัทนายหน้าขายรถมือสอง หรือการซื้อขายรถด้วยตนเองล้วนแต่มีสถาบันการเงินต่างๆคอยให้การสนับสนุนอยู่เบี้องหลัง จึงช่วยให้การกู้ซื้อรถและการเช่าซื้อรถสามารถเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เพียงแค่แตกต่างกันตรงที่ หากคุณซื้อกับบริษัทนายหน้าบริษัทนั้นๆก็จะดูแลติดต่อกับสถาบันการเงินให้คุณอย่างสะดวกสบาย แต่หากว่าคุณเลือกที่จะดำเนินเรื่องซื้อขายรถด้วยตนเองคุณก็จะต้องติดต่อกับสถาบันการเงินนั้นๆด้วยตนเองเช่นกัน

สัญญาเพื่อการจัดไฟแนนซ์

การทำสัญญาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายรถเพื่อการจัดไฟแนนซ์เพราะจะช่วยให้คุณซื้อรถราคาหลักแสนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถรับรถกลับไปใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยจะมีรายละเอียดภายในสัญญาที่คุณต้องใช้อยู่ 2 แบบ ดังนี้
* สัญญาแบบสินเชื่อเช่าซื้อ คือ สัญญาที่มีความคล้ายกับสัญญาบัตรเครดิตและสินเชื่อทั่วๆไป เพียงแค่มีส่วนแตกต่างกันตรงที่ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อจะยังไม่มีสิทธิในการครอบครองเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ ซึ่งในสัญญากำหนดไว้ว่า ผู้ซื้อจะต้องชำระค่างวดทั้งหมดเสียก่อนถึงจะมีสิทธิในชื่อเจ้าของผู้ครอบครอง
* สัญญาแบบลิสซิ่ง จะมีความใกล้เคียงกับสัญญาแบบสินเชื่อเช่าซื้อ แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ หากผู้เช่าซื้อได้ทำการชำระเงินค่างวดทั้งหมดครบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ผู้เช่าซื้อสามารถทำการต่อสัญญาหรือเลือกส่งคืนสินค้าในสัญญาให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งสัญญาไฟแนนซ์แบบลิสซิ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนิติบุคคล

ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาไฟแนนซ์

          ข้อแตกต่างในระหว่างสัญญาไฟแนนซ์ 2 แบบนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่สัญญาเช่าซื้อแต่ยังมีการคำนวณราคาดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไปด้วย เพราะสัญญาแบบสินเชื่อเช่าซื้อจะมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แต่ว่าสัญญาแบบลิสซิ่งนั้นจะมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยในแบบของการลดต้นลดดอก นอกจากนี้การคำนวณอัตราดอกเบี้ยยังต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์ด้วยว่าจะมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยอย่างไร เมื่อคุณทำสัญญาจัดไฟแนนซ์เพื่อการซื้อรถมือหนึ่งและรถมือสองแล้ว หลังจากยื่นเอกสารครบ สถาบันการเงินหรือบริษัทจะรับไว้เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้เช่าซื้อจะต้องรอผลประมาณ 7 วันทำการโดยผลของการเช่าซื้อจะประสบผลสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานบันแต่ละที่ด้วยเช่นกัน