สินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถ จัดไฟแนนซ์รถ คืออะไรใครรู้บ้าง

สินเชื่อรถยนต์ เป็นบริการทางด้านสินเชื่อทางการเงินที่ทางสถาบันทางการเงินออกขึ้นมา โดยมีวัตุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ยืนเรื่องขอสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการช่วยซื้อรถยนต์จากโชว์รูมรถใหม่ รถป้ายแดง หรือแม้แต่รถใช้แล้วจากเต๊นรถยนต์มือสอง ในขณะที่ผู้ที่ทำการซื้อไม่มีเงินมากเพียงพอ แต่ใช้ลักษณะการผ่อนจ่าย เพราะอาจจะมีบางท่านที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์โดยทำการซื้อรถยนต์มาเป็นเงินสดหรือมีเงินเพียงพอแต่ต้องการซื้อแบบผ่อนจ่ายรถยนต์โดยหลังจากการทำการผ่อนหมดแล้วกรรมสิทธิ์รถยนต์จึงจะกลายมาเป็นของตน เพื่อนำเงินส่วนอื่นที่ไม่ได้นำไปใช้ในการซืิ้้อเงินสดไปใช้ในการหมุนเงินก่อนได้ หรือสำหรับผู้ที่ต้องการจะได้เงินใช้เงินในเหตุฉุกเฉินท่านก็สามารถนำรถของท่านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วไปค้ำประกัน เพื่อมาขอสินเชื่อรถยนต์กับสถาบันทางการเงินได้ โดยต้องนำสมุดเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยที่รถยังต้องสามารถใช้งานได้อย่างปกติสมบุรณ์

ส่วนคำว่ารีไฟแนนซ์รถยนต์ มีความหมายเดียวกับคำว่า สินเชื่อรถยนต์ โดยรถยนต์ที่ไม่มีภาระในการผ่อน หรือนำรถยนต์ที่กำลังผ่อนค่างวดอยู่ นำกลับมากู้ใหม่ จึงเรียกว่า การรีไฟแนนซ์รถยนต์ วัตถุประสงค์ เพื่อที่สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น เร่งด่วนในการใช้เงิน และต้องการดอกเบี้ยที่ถูกกว่าไฟแนนซ์แบบเดิม หรือต้องการที่ตจะผ่อนค่างวดให้น้อยลง ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการ รีไฟแนนซ์ หรือ ย้ายไฟแนนซ์ขึ้น

คำว่าจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ก็มีความหมายแบบเดียวกับสินเชื่อรถยนต์ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคำที่ทางเต็นท์รถมือสองเรียกกันจนติดปากว่าจัดไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อซื้อรถยนต์ จนเป็นที่นิยมเรียกกันเรื่อยมา คำว่าจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าของเต๊นรถยนต์กับผู้ที่ต้องการซื้อนั่นเอง

คำที่ใช้เรียกของสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถใหม่ คือ ผู้ขอสินเชื่อมีรถใหม่ป้ายแดง

สินเชื่อรถเก่า คือ ผู้ขอสินเชื่อมีรถมือสอง หรือผู้ที่นำรถมาเข้าไฟแนนซ์ใหม่

ธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์

  • บริษัท เอส.อาร์. สมาร์ทคาร์
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารธนชาต
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ธนาคารทิสโก้
  • และสถาบันการเงินเอกชน

หากคุณต้องการที่จะขอสินเชื่อรถยนต์ จักไฟแนนซ์ หรือแม้กระทั่งจะรีไฟแนนซ์ใหม่ คุณควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนเสียดาย ลองศึกษาโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินต่างๆ เปรียบเทียบความคุ้มค่าของสินเชื่อ ศึกษาจากผู้คนรอบตัวว่าสินเชื่อจากที่ไหนดี ซึ่งนั้นจะทำให้คุณเสียโอกาส