สำนักงานขนส่ง กำชับร้านรถเช่าเชียงใหม่ตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวจีน

สำนักงานขนส่ง กำชับร้านรถเช่าเชียงใหม่ตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวจีน

สำนักงานขนส่ง กำชับร้านรถเช่าเชียงใหม่ตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวจีน

            สำนักงานขนส่งประจำเชียงใหม่ สั่งกำชับให้ร้านรถเช่าเชียงใหม่ตรวจสอบนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเข้มงวดทุกครั้ง ว่ามีการครอบครองใบอนุญาตอขับขี่หรือไม่ ก่อนปล่อยให้เช่ารถ เพื่อป้องกันปัญหาจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ถ้าหากไม่มีใบขับขี่ก็สามารถสอบได้ที่สำนักงานขนส่ง ทั้งนี้ จากสถิติพบว่ามีชาวจีนใช้บริการสอบใบขับขี่เฉลี่ยวันละ 5-10 คน และมียอดสะสมได้รับใบขับขี่ไปแล้วหลายร้อยคน โดยส่วนใหญ่เป็นถจักรยานยนต์

หากมีใบขับขี่จากประเทศตนเองมา ก็ใช้บริการร้านรถเช่าเชียงใหม่ได้

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บริการรถเช่าเชียงใหม่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเชียงใหม่ด้วยเครื่องบิน แล้วต้องการเช่ารถมาขับขี่ท่องเที่ยว ทั้ง รถยนต์ จักรยานยนต์ และจักรยาน ขับขี่ท่องเที่ยว

แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและผลกระทบต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาจราจรและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเยือนประเทศไทยนั้น อาจไม่เข้าใจความแตกต่างในเรืองกฎจราจรและมายาทการขับขี่รถของไทย

จากปัญหาที่เกิดดังกล่าว ทำให้ทางขนเชียงใหม่และหน่วยงานต่าง ๆ สั่งกำชับร้านรถเช่าเชียงใหม่ ให้ดำเนินการตรวจสอบนักท่องเที่ยวจีนที่มาใช้บริการทั้งหมด รวมถึงนักท่องเที่ยวจากชาติอื่น ๆ อย่างละเอียด ว่าได้ครอบครองใบอนุญาติใบขับขี่มาหรือไม่ หากมีก็สามารถให้เช่ารถได้

แต่หากไม่มี ก็สามาถใช้ใบขับขี่จากประเทศของตนเองมายื่นเป็นหลักฐานได้ หากไม่มีใบมีขับขี่เลย จะต้องสั่งห้ามให้นักท่องเที่ยวเช่ารถอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกเป็นเวลา 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะถือว่ามีความผิดทั้งผู้ประกอบการรถเช่า และนักท่องเที่ยว

หากอยากใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ ต้องไปสอบใบขับขี่ให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวยังมีความประสงค์ใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่อยู่ แต่ไม่มีใบขับขี่จากประเทศตนเองเข้ามา ก็ต้องไปทำเรื่องสอบใบอนุญาติขับขี่ที่สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ให้เรียบร้อย โดยจะมีการเปิดบททดสอบและออกใบอนุญาติขับขี่ให้กับชาวต่างชาติอยู่แล้ว

ซึ่งปัจจุบันนี้ การสอบใบขับขี่ก็ได้รับความนิยจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ ทางขนส่งเชียงใหม่ ยังได้ระบุอีกว่า ชาวจีนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง กับการเกิดเปิดให้สอบใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาประหยัดและประหยัดเวลาอย่าวก่

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่บอกด้วยว่า จากการสอบถามชาวจีนพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับการทำใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทย เพราะทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลากว่าการทำที่ประเทศจีนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท และต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน.

ขอบเว็บรถเช่าจากจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนบทความ https://www.phupingcarrental.com/