รถโฟล์คลิฟท์ มีส่วนประกอบสำคัญ 5 อย่าง

รถโฟล์คลิฟท์ มีส่วนประกอบสำคัญ 5 อย่าง

รถโฟล์คลิฟท์ มีส่วนประกอบสำคัญ 5 อย่าง

            รถโฟล์คลิฟท์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับองค์กรต่าง ๆ มานานหลายทศวรรษ ด้วยความสามารถที่ยกสิ่งของได้สูง ยกของได้เป็นจำนวนมาก และยกสิ่งของที่คนธรรมดาทั่วไปไม่อาจยกได้ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความสามารถที่ยอดเยี่ยมของรถโฟล์คลิฟท์นั้น ก็ต้องแลกมากับการเอาใจใส่ดูแลรักษาที่ดีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะส่วนประกอบ 5 อย่างต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่ต้องหมั่นดูแลรักษามากกว่าส่วนอื่น ๆ เป็นพิเศษ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเพื่อความปลอดภัย

ล้อของรถโฟล์คลิฟท์

1.ล้อหลัง: ล้อหลังของรถโฟล์คลิฟท์ มีหน้าที่สำคัญในการบังคับทิศทางการเลี้ยว เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายของไปยังบริเวณที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ถึงล้อหลังแม้จะมีหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของรถ

2.ล้อหน้าของรถโฟล์คลิฟท์ มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

-ใช้แบกรับน้ำหนัก ดังนั้น จึงต้องดูแลให้ดีเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

-ใช้ในการขับ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆตามต้องการ

-ใช้ในการเบรกล้อของตัวรถแบบยืนขับ

เสารถโฟล์คลิฟท์

เสารถโฟล์คลิฟท์ อีกหนึ่งส่วนประกอบหลัก ที่มีความสำคัญต่อการใช้งานอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรางเลื่อนไว้ใช้สำหรับควบคุมให้งาขึ้นลงซึ่งมีอยู่สองท่อน และโดยส่วนมากจะยกได้ประมาณ 3 เมตร แต่หากต้องการระยะการใช้งานที่สูงขึ้นไปอีก ก็สามารถเพิ่มเป็นสามท่อนได้เช่นกัน

กระบอกไฮโดรลิกและงายกของรถโฟล์คลิฟท์

สำหรับกระบอกไฮโดรลิกของรถโฟล์คลิฟท์ มีอยู่จำนวน 3 ชุดด้วยกัน ดังนี้

1.กระบอกยก คือกระบอกไฮดรอลิคที่ทำหน้าที่ยกงาขึ้นลง

2.กระบอกคว่ำ-หงาย คือกระบอกไฮดรอลิคที่ทำหน้าที่เอียงเสาไปหน้าและหลัง

3.กระบอกบังคับเลี้ยว คือกระบอกไฮดรอลิคที่ทำหน้าที่บังคับการเลี้ยวของรถยก

ส่วนงานั้น มีหน้าที่สำหรับยกสิ่งของประเภทต่าง ๆ มีความอันตรายอย่างยิ่ง จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการใช้งาน และต้องหมั่นดูแลรักษาเป็นพิศษ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อ ผู้ขับ และผู้ร่วมงาน ซึ่งอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้