รถโฟล์คลิฟท์ ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดไหน จึงเหมาะสมที่สุด

รถโฟล์คลิฟท์ ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดไหน จึงเหมาะสมที่สุด

รถโฟล์คลิฟท์ ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดไหน จึงเหมาะสมที่สุด

            โรงงานหลายแห่งนิยมใช้รถโฟล์คลิฟท์ ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีการจัดเก็บและครอบครองก๊าซ LPG จำนวนมากในโรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ดังนั้น ควรมีการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับตัวรถด้วย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจนำไปสู่อันตรายได้

ติดตั้งถังดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง ให้กับรถโฟล์คลิฟท์

จัดเป็นถังดับเพลิงที่เหมากับนำมาติดตั้งให้กับรถโฟล์คลิฟท์อย่างยิ่ง เนื่องจากถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สามารถใช้ดับเพลิงไหได้เกือบทุกประเภท ที่มาจากการทำงานในโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีวิธีการใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง

ส่วนประสิทธิภาพในการดับเพลิงนั้น ตัวผงเคมีที่อยู่ในถังดับเพลิง ก็จะเข้าไปช่วยลดอุณหถูมิความร้อนของไฟที่ลุกไหม้ซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง พร้อมกับทำหน้าทที่ปิดกั้นออกซิเจนจากเพลิง คุมไฟให้ปราศจากอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการเพลิงไหม้

เพียงเท่านี้เพลงที่ลูกไหม้ก็จะดับลงไปในที่สุด และนอกจากนำมาติดตั้งให้กับรถยกแล้ว ก็ยังนำมาติดตั้งได้ในหลายพื้นที่ที่มาความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้อีกด้วย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะ,ร้านค้า, โรงเรียน

ถังดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดเหลวระเหย ก็สามารถนำมาติดตั้งให้กับรถโฟล์คลิฟท์ได้

เป็นถังดับเพลิงชนิดเหลว ที่ก็เหมาะนำมาติดตั้งให้กับรถโฟล์คลิฟท์เช่นกัน โดยภายในถังจะมีการบรรจุสารดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 5 ปอนด์ ขนาด 10 ปอนด์ ขนาด 15 ปอนด์ และขนาด 20 ปอนด์ เป็นเป็นก๊าซที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนี้ ตัวถังดับเพลิงยังมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกและง่ายต่อการหยิบจับใช้งาน ที่สำคัญยังสามารถดับเพลิงไหม้ที่ทุกประเภทในระยะใกล้ ประมาณ 3-8 ฟุต เมื่อผู้ใช้งานฉีดใช้แล้ว จะไม่หลงเหลือคราบทิ้งเหลือไว้ในจุดที่ฉีด

ถังถังดับเพลิงชนิดเหลว จึงเหมาะกับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองเป็นพิเศษ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล   ห้องแลบ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงโรงงานที่มีเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

คำเตือนในการใช้งานถังดับเพลิง ที่ติดตั้งกับรถโฟล์คลิฟท์

1.ไม่ควรเก็บถังดับเพลิงไว้ตรงที่มีการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ควรเก็บไว้ที่ใต้เบาะ หรือแขวนเอาไว้ในห้องโดยสารเป็นหลัก

2.ส่วนในกรณีที่ใช้งานภายในอาคาร ก็ควรวาง หรือแขวนไว้ในที่จุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถหยิบออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3.ห้ามใช้ถังดับเพลิงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการเสียบปลั๊กอยู่ และต้องเก็บให้ปลอดภัยจากมือเด็ก ๆ