รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ความปลอดภัยและบำรุงรักษา

รถโฟล์คลิฟไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานในคลังสินค้าทั่วโลกทุกๆวัน หากปราศจากพวกมันแล้วเราจะไม่สามารถวางสินค้าที่มีน้ำหนักลงบนชั้นวางสินค้าข้างบนได้เลย และทำให้สิ้นเปลื้องพื้นที่การจัดเก็บสินค้า รถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และการใช้งานจะต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอมีความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ นอกจากนี้น้ำหนักของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีน้ำหนักมาก ประมาณ 2 ตันขึ้น นั้นเป็นเพราะว่าน้ำหนักเหล่านี้เอาไว้ถ่วงเวลาที่ยกสินค้าบนพาเลทและยกสินค้าลงบนรถบรรทุกหรือคลังสินค้า จึงมีข้อควรระวังเมื่อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทำงานควรจะมีพื้นที่หรือเผื่อพื้นที่ไว้ทั่วทั้งคลังสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการชน ถึงแม้ว่าจะมีแตรไฟฟ้าไว้ให้ใช้แต่การแบ่งเขตการทำงานของเครื่องจักรไว้อย่างชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะทำไว้ เมื่อเวลาที่รถยกสินค้าหรือพาเลท จะต้องแน่ใจว่าตัวยกถูกเสียบเข้าไประหว่างพาเลทแล้ว ตัวส้อมหรือตัวยกจะต้องไม่สั้นจนเกินไปเพราะจะส่งผลถึงน้ำหนักโดยรวมของสินค้าที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะสามารถยกได้ และตัวผู้ขับจะต้องมีใบอนุญาตในการใช้รถโฟล์คลิฟท์และต้องมีการฝึกอบรมความพร้อมมาแล้วก่อนที่จะใช้รถได้

สำหรับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ภายในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าก็จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเช่นกัน เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญหากไม่มีมันรถก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ การละเลยไม่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมก็จะนำไปสู่การสร้างความเสียหายให้กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้ นอกจากนี้แบตเตอรี่มีส่วนผสมของน้ำกรดและสารเคมีบางประเภทที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อถูกผิวหนังแล้วจะเกิดรอยไหม้รุนแรงได้ สร้างความเสียหายกับเสื้อผ้า หากเข้าตาก็จะทำให้ตาบอดได้

ดังนั้นการรักษาและดูแลแบตเตอรี่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษและต้องทำอย่างระมัดระวัง ในขณะที่ทำความสะอาดแบตเตอรี่อาจจะมีการสัมผัสกับน้ำกรดอย่างเลี่ยงไม่ได้ ช่างที่ได้รับฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะไม่รดน้ำโดนด้านบนแบตเตอรี่หรือข้างใต้ของแบตเตอรี่ ในช่วงเย็นสุดท้ายของตารางเวลางานหรือเปลี่ยนกะ ควรจะมีการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า เมื่อเราชาร์จแบตมีปริมาณของก๊าซถูกปล่อยออกมา ดังนั้นจึงจะควรทำในบริเวณที่เปิดโล่งมีอากาศถ่ายเทได้ดี หากคุณหรือพนักงานอื่นๆรู้สึกวิงเวียนหรือพื้นหมุน อาจจะเกิดจากการระบายอากาศไม่ดีพอที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั้นมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามประเภทของรถและได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำงานโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ไม่ควรยืนจับสินค้าหรือบรรทุกสินค้าเกินน้ำหนักที่ได้ระบุไว้ เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีในการรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าระหว่างวันทำงาน