รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ากับเคล็ดลับการประหยัดแบตฯ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมใช้ เมื่อไม่นานมานี้เนื้องจากการขึ้นราคาของน้ำมันเชื้อเพลงและการตระหนักถึงผลเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั้นมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายกหลายจุดประสงค์ แต่การใช้งานโดยไม่ดูแลรักษาให้ดี ก็จะทำให้คุณต้องเสียเงินที่เก็บไว้มาซ่อมแซ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณรู้หรือไม่ว่าการดูแลรักาาที่ถูกวิธีจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแบตตเตอรี่มากถึง 40% มันช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ป้องกันการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ปลอดภัย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอีกด้วย

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีเคล็ดไม่ลับในการประหยัดแบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มีแบตเตอรี่ภายในนั้นประมาณราคา 30 %ของราคาเครื่องยนต์ทั้งหมด โดยเฉลี่ยแล้ว การใช้งานของแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 6000 ชัวโมง แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้คุณทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เช็คระดับน้ำในแบตเตอรี่

น้ำเป็นส่วนวำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ระหว่างการทำงาน น้ำจะร้อนขึ้นและระเหยไปส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ โดยมี2องค์ประกอบคือ ไฮโดรเจนและออกซิเจน ไฮโดรเจนจะปล่อยประจุไฟฟ้าขั่วลบและออกซิเจนจะปล่อยประจุไฟฟ้าขั่วบวก ซึ่งช่วงเวลานี้ระดับน้ำจะลดต่ำลง ส่งผลให้สารเคมีที่ประกอบการทำงานในแบตเตอรี่แห้งและเปราะได้ง่าย เป็นสาเหตุให้สร้างความเสียหายตลอดเวลา ดังนั้นควรตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในระดับปกติและพยายามเพิ่มน้ำกลั่นเมื่อไหลก็ตามที่พบว่าระดับน้ำแห้งลงแล้ว แต่อย่าใส่จนเต็มถังแบตเตอรี่

2.อย่าให้พลังงานของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 20 %

แนะนำว่าให้ชาริตแบตเตอรี่เมื่อถูกใช้งานไปแล้วกว่า 80% ของระดับพลังงานทั้งหมด การปล่อยให้ใช้งานแบตเตอรี่จนหมดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะ ส่วนประกอบเครื่องยนต์ต่างๆ ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะร้อนมากเมื่อถูกใช้งานอย่างต่อเนื้อง มีนัยสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย เช่น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์และละลายของมอเตอร์

นอกจากนี้การใช้งานแบตเตอรี่ในระดับที่ต่ำกว่า80% จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดท่อนลง ระบบไฮโดรลิคและแรงยกจะช้าลง เมื่อไหรก็ตามเมื่อมีเวลาว่างให้คุณเติมแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอๆ

3.อย่าชาริต์ขณะพักกลางวัน

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้กันส่วนมาก มักจะถูกนำมาชาริต์ในช่วงพักกลางวันหรือช่วงเวลาสั้นๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมมักเรียก การชารติเมื่อมีโอกาส อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะถูกกำหนดโดยจำนวนการชาริตที่ผ่านมา เมื่อคุณชาร์ติในช่วงเวลาสั้น และทำเป็นประจำ เมื่อเวลาผ่านไป จะส่งผลให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่และเป็นจุดที่ทำให้ชาริตฺแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นต้นไป

4.การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

ถ้าคุณต้องที่จะรู้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ในขณะนี้ คุณควรเรียกใช้บริการของนักตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้า เขาจะตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทุกอย่างอย่างครบวงจร หลังจากนั้นจะบอกการแสดงผลการทำงาน มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบทั้งหมด แต่ให้คุณพยายามสอบถามถึงส่วนที่สำคัญก็พอ

เมื่อคุณสังเกตว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลดลง ให้คุณรีบจัดหาแบตเตอรี่ใหม่มาสำรองทันที แต่ถ้าคุณใช้งานมันไม่กี่ปี บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนมัน ใช้เคล็ดลับที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่ ลดค่าใช้จ่าย และบำรุงรักษาสุขภาพเครื่องยนต์ตลอดการทำงาน