รถโฟล์คลิฟท์ระบบดีเซลและไฟฟ้า ควรเลือกใช้แบบไหนดี

รถโฟล์คลิฟท์ระบบดีเซลและไฟฟ้า ควรเลือกใช้แบบไหนดี

รถโฟล์คลิฟท์ระบบดีเซลและไฟฟ้า ควรเลือกใช้แบบไหนดี

            ขั้นตอนการออกแบบการใช้พลังงานของรถโฟล์คลิฟท์ หรือรถยกระบบต่าง ๆ ค่อนข้างมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้มีราคา สมรรถนะ และการทำงานที่แตกต่างกันออกไป สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ควรทราบถึงข้อแตกต่าง เพื่อนำมาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อมาใช้งาน

1.รถโฟล์คลิฟท์ระบบดีเซล (Diesel Forklift)

ระบบดีเซลที่ถูกติดตั้งมาในรถ ถูกออกแบบมาให้เน้นไปที่การรองรับงานหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ความต้องการแรงบิดที่สูง ซึ่งทำได้เป็นอย่างในดีรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำ รองลงมาคือระบบโพรเพน (LPG Forklift) โดยระบบทั้ง 2 แบบนี้ ก็มีข้อด้อยอยู่บ้าง ตรงที่ไม่สามารถนำมาใช้ในที่ร่ม ไม่มีอากาศถ่ายเทได้ ถึงแม้มีการอนุโลมให้ใช้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับให้ใช้กันทั่วไป

นอกจากนี้ รถโฟล์คลิฟท์ทั้ง 2 ระบบ ยังไม่เหมาะสมกับนำมาใช้กับสินค้าอุปโภคและบริโภค ในขณะที่ระบบไฟฟ้านั้น ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในที่ร่มได้ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางให้สามารถนำมาใช้กับสินค้าอุโภคและบริโภคได้ นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการดูแลรักษาที่ง่ายดาย แต่ก็มีข้อด้อยตรงที่ไม่สามารถนำมาใช้งานต่อเนื่องได้ 24 ชม. เนื่องจากต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งยังไม่ทนต่อสภาพอากาศในที่โล่งแจ้งได้ เพราะทำให้เสื่อมสภาพไว

2.รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า (Electric Forklift)

เรียกได้ว่ามีความคุ้มค่าในระยะยาวมากที่สุด เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นทุนถูกที่สุด อีกทั้งยังไม่มีการสะสมความร้อนในเครื่องยนต์ที่สูงมาก จึงทำให้ระบบต่าง ๆ  มีอัตราเสื่อมสภาพน้อย ไม่มีระบบเครื่องยนต์และเกียร์ที่ต้องมีค่าบำรุงรักษาจากการถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ รวมถึงระบบหล่อเย็น เช่น หม้อน้ำ ทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกกว่า

ถึงแม้ตัวรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า (Electric Forklift) มีราคาค่าตัวสูงที่สุด แต่ก็แลกมาอายุการใช้งานและค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งานต่ำ จึงจัดได้ว่ามีความประหยัดที่สุดในทุกระบบ ส่วนระบบดีเซล (Diesel Forklift)แม้มีการบำรุงรักษาตามแผนโดยรวมน้อย เมื่อเทียบกับระบบโพรเพน (LPG Forklift) ที่ถูกออกแบบมาให้มีความคงทนน้อยที่สุด แต่ก็มีราคาซื่อน้อยที่สุดเช่นกัน หากเทียบกับระบบอื่น ๆ

ส่วนในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม พบว่า รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าคือตัวเลือกที่ดีที่สุด  เพราะเป็นพลังงานสะอาด ขณะทำงาน ไม่มีควัน และก่อเขม่าใด ๆ เกิดเสียงน้อย ทำให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก

ส่วนระบบแก๊สก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง ที่สำคัญหากมันเกิดขึ้นก็จะมีโอกาสสร้างความเสียหายร้ายแรงกว่าระบบอื่น ๆ ดังนั้น จึงต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างรอบคอบ เนื่องจากหากมีการรั่วไหลขณะเปลี่ยนถังอาจทำให้มีเกิดการระเบิดได้

สุดท้ายระบบดีเซล จัดว่าไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ทั้งเสียงรบกวน ควัน การสะสมความร้อนของเครื่องยนต์ แต่ก็เหมาะกับนำมาใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูง หรือทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.รถโฟล์คลิฟท์.com/