พาณิชย์เตือนปี 63 นำเข้ารถมือ 2 จับได้ทำลายทิ้ง ปรับ 5 เท่า

พาณิชย์เตือนปี 63 นำเข้ารถมือ 2 จับได้ทำลายทิ้ง ปรับ 5 เท่า

พาณิชย์เตือนปี 63 นำเข้ารถมือ 2 จับได้ทำลายทิ้ง ปรับ 5 เท่า

            อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้าม หรือต้องดำเนินการขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร มีผลบังใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั่ง 10 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

รถยนต์ใช้แล้ว หรือรถมือ 2 ที่ถูกสั่งห้ามนำเข้านั้น ก็จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการนำเข้าหลายชนิด โดยรถยนต์นั่งใช้แล้วส่วนตัว มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าห้ามนำเข้า ส่งผลให้การทำใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้หลายที่ออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายฉบับเดิมจะมีอายุสิ้นสุดตั่งแต่ 9 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้ที่ได้รับอนุญาตนำเข้ารถก็จะต้องทำให้แล้วเสร็จในวันที่กำหนดไว้

ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดต้องรีบกอบโกย พบมีการนำเข้ารถมือ 2 มากขึ้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า หากใครฝ่าฝืนนำเข้ารถมือ 2 หลังจาก10 ธ.ค.2562 รถก็จะถูกยึดและทำลายทิ้ง พร้อมกับต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของมูลค่ารถยนต์ด้วยเช่นกัน และจะไม่มีการนำมาเปิดประมูลรูปแบบเดิมอีกต่อไป

เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้ให้ระยะเวลาในการปรับตัวมานานเกินพอแล้ว ไม่ใช่มารีบกอบโกยกันในช่วงนี้แล้วเสี่ยงว่าจะทำไม่ทัน ซึ่งปกติแล้ว แต่ละปีก็การนำเข้ารถยนต์ใช่แล้วประมาณ 200 คน แต่ช่วงนี้พบว่ามีเพิ่มขึ้นมาก หรือเป็นประมาณ 300 คัน ก็นับว่าปกติอยู่ เพราะหลังจากนี้จะไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าอีกต่อไป

สามารถนำเข้ารถมือ 2 ลักษณะพิเศษได้อยู่

ส่วนการนำเข้ารถมือ 2 ที่มีลักษณะพิเศษ อาทิ รถหัวลาก รถเครนและปั่นจั่น และการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ได้รับบริจาคของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล เช่น รถพยาบาลและรถดับเพลิง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ก็ยังสามารถขออนุญาตนำเข้าได้อยู่

สำหรับการนำเข้ารถมือ 2 ประเภทอื่น ๆ เช่น รถยนต์ที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต รถยนต์ชั่วคราว รถยนต์ต้นแบบเพื่อทำการวิจัยและทดสอบ รถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก รถยนต์เพื่อใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงรถยนต์ที่เป็นยุทธภัณฑ์ ก็จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่ต้องการนำเข้าต้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ว่าต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานใด เนื่องจากกรมฯได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาออกใบอนุญาตแล้ว เพราะมีความชำชาญมากกว่า

ในกรณีที่นำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์ หากประสงค์จะนำเข้ารถใช้แล้วมาปรับปรุง หรือซ่อมแซมด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามให้กลับมามีสภาพใช้งานได้ในเขตประกอบการเสรี หรือเขตปลอดอากร จากนั้นส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ก็ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมฯอีกต่อไป.