นทท.จีน แห่สอบใบขับขี่ เพื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ หลังชาวบ้านจี้รัฐฯกวดขัน

นทท.จีน แห่สอบใบขับขี่ เพื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ หลังชาวบ้านจี้รัฐฯกวดขัน

นทท.จีน แห่สอบใบขับขี่ เพื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ หลังชาวบ้านจี้รัฐฯกวดขัน

            นักท่องเที่ยวจีนแห่เดินสอบใบขับขี่ เพื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่และในจังหวัดอื่น ๆ  หลังคนพื้นที่จี้รัฐจัดการเร่งแก่ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หวั่นเกิดอุบัติเหตุ โดยในแต่ละวันพบว่ามีชาวจีนเดินทางเข้าสอบใบขับขี่วันละ 5-10 คน รวมแล้วภายใน 1 ปีมีชาวจีนเข้ามาสอบใบขับขี่มากกว่า 100 คน

สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาสอบใบขับขี่ เพื่อต้องการใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่และในพื้นที่อื่น ๆ ต้องผ่านขั้นตอนการอบรถ สอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งการเดินหน้า ถอยหลัง เทียบทางเท้า และถอยหลังเข้าจอด แบบเดียวกับผู้เข้าสอบสัญชาติไทย

ซึ่งพบว่าสาเหตุที่ชาวจีนเดินทางมาสอบใบขับขี่ที่เชียงใหม่มากที่สุด เป็นเพราะใช้ระยะเวลาในการสอบน้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ หรือเพียงครึ่งวัน หากทดสอบผ่านทั้งหมด ก็จะได้รับใบขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เหมือนกับต่างประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าเรียนขับรถ เข้าอบรม และสอบ รวมแล้วนานกว่า 6 เดือน

นทท.จีนที่เข้ามาสอบใบขับขี่ เพื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่และพื้นที่อื่น ๆ เผย ทำที่ไทยถูกกว่าจีน

นทท.จีน ส่วนหนึ่งที่เข้ามาสอบใบขับขี่ เพื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่และพื้นที่อื่น ๆ เผยว่า ที่ไทยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามาก โดยค่าธรรมเนียมสอบใบขับขี่รถยนต์ของไทยรวมกับค่าสมาร์ทการ์มีราคาเพียง 205 บาทเท่านั้น แต่เมื่อไปทำที่ประเทศจีนจะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเกือบ 15,000 บาท

ส่วนสาเหตุสำคัญอีกประการ ที่ นทท.จีน ส่วนหนึ่งที่เข้ามาสอบใบขับขี่ เพื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่และพื้นที่อื่น ๆ คือ หากดำเนินการต่อใบขับขี่ที่ไทยเป็นประเภท 5 ปี ก็จะสามารถนำใบขับขี่นี้ไปขอเทียบ เพื่อขอออกใบขับขี่ของประเทศจีนได้ นอกจากนี้ ยังขอเป็นใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่อินเตอร์ได้ในทันที

นทท.จีนส่วนหนึ่งที่เดินทางมาทำใบขับขี่ไทย เผยว่า อยากดำเนินการให้มันถูกกฎหมายระหว่างการขับขี่รถในไทย และหากสามารถทำใบขับขี่ระหว่างประเทศจากไทยไป ก็นำไปใช้ขับรถได้ในอีกหลายประเทศทั่วโลก ทั้งยังใช้เทียบสอบเพื่อทำใบขับขี่ที่จีนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากการทำใบขับขี่ที่จีนเป็นเรื่องยาก เพราะต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถก่อน รวมถึงต้องอ่านกฎจราจรให้เป็น เพื่อนำใช้สอบข้อเขียน รวมแล้วเป็นระยะเวลากว่าครึ่งปี และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง

นักท่องเที่ยว นิยมใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ออกไปขับขี่ในพื้นที่มากขึ้น และหลายคนขี่รถไม่เป็น

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และมีการเช่ารถจักรยานยนต์มาขับขี่ท่องเที่ยว โดยมีหลายคนไม่เคยขับขี่มาก่อน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในประเทศ ผ่านเส้นทางอาร์ 3 เอ แต่ไม่มีความคุ้นเคยกับการขับขี่ในไทย ที่สำคัญใบขับขี่ของจีนยังไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้ เนื่องจากไม่อยู่ในสนธิสัญญา จึงเป็นเหตุให้ชาวจีนจำนวนมากพากันมาสอบใบขับขี่ที่เชียงใหม่ เพราะได้ประโยชน์หลายอย่าง.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.phupingcarrental.com/